تعرفه ي تبليغات
تعرفه ي تبليغات
جايگاه تبليغاتنرخ يک ماهنرخ دو ماهنرخ سه ماه
سمت راست1000 تومان2000 تومان3000 تومان
سمت چپ1000 تومان2000 تومان3000 تومان
وسط2000 تومان3000 تومان4000 تومان
وسط - پايين500 تومان1000 تومان2000 تومان
جايگاه تبليغاتنرخ يک ماهنرخ دو ماهنرخ سه ماه
قوانين درج تبليغات:

  • 1: آگهي هرگونه سايت تبليغات Vpn و فيـ.لتر شکن پذيرفته نميشود
  • 2: سايت هاي ضد ايراني و سياسي پذيرفته نميشوند
  • 3: سايت هايي که هرگونه محصولات زناشويي و جنسي را تبليغ ميکنند پذيرفته نميشوند
  • 4: سايت هايي که هرگونه اشکال و موردي که از نظر ما مجاز نمي باشد در آن ديده شود پذيرفته نميشود
  • 5: لطفاً قبل از پرداخت وجه سايت خود را از طريق صفحه ي تماس با ما به ما ارجاع دهيد تا توسط ما آناليز گردد